Nawozy dolistne

Dokarmianie dolistne stanowi skuteczną alternatywę dla wprowadzenia mikroelementów na plantację, a przy kilkukrotnym stosowaniu można efektywnie uzupełnić zapotrzebowanie roślin na wskazane składniki.
Ta forma odżywiania roślin jest idealna, gdy tzw. wychwyt korzeniowy jest zakłócany przez czynniki zewnętrzne, tj. wysokie pH gleby, nadmiernie zimne lub ciepłe gleby, wysoką konkurencję ze strony chwastów, choroby lub inwazję szkodników.
Nawozy dolistne są również idealne do stosowania, jako narzędzie zapobiegawcze w celu uniknięcia niedoborów i zmniejszenia „stresu” u roślin. Głównym celem nawozów dolistnych jest dostarczanie makro- i mikroelementów bezpośrednio na liście rośliny, skąd są przez nią wchłaniane. W tym przypadku ilości nawozu są znacznie mniejsze niż w przypadku nawożenia doglebowego. Pobieranie składników odżywczych przez roślinę jest znacznie szybsze i łatwiejsze, przy czym jednocześnie jest niezależne od warunków zewnętrznych. W naszej ofercie posiadamy w sprzedaży nawozy uznanych na rynku producentów. Znajdą Państwo produkty do nawożenia dolistnego oraz produkty przeznaczone do zabiegów wpływających na zwiększenie dostępności składników będących w glebie, takich jak uregulowanie odczynu stanowiska czy przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych.

Mikroelementy

PŁYNNY KONCENTRAT NAWOZU BOROWEGO
Do stosowania dolistnego z kompleksem ograniczającym efekt podnoszenia pH roztworu

151 g B w 1l

Bor jest mikroskładnikiem potrzebnym do stymulacji najważniejszych procesów zachodzących w roślinie. Jego niedobór powoduje karłowatość korzeni, niskiej jakości bulwy czy niską oleistość roślin. Jest niezbędny w zrównoważonym odżywianiu roślin, wpływa na lepszą przyswajalność i wykorzystanie składników organicznych. Preparat uzupełnia niedobór tego pierwiastka, dzięki czemu plony są wysokiej jakości o doskonałych parametrach.

Odpowiada za kwitnienie i zawiązywanie owoców

Zalecenia: Termin stosowania od 4 liści do zielonego pąka (rzepak), od 4 liści do zakrycia międzyrzędzi (burak), 8 – 10 liści w kukurydzy.

Dawkowanie: 1-2 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT MANGANU
Do nawożenia dolistnego z formułą poprawiającą przyczepność cieczy roboczej

Zawiera 158 g/l Mn

Prawidłowe zaopatrzenie roślin uprawnych w mangan powoduje wzrost jakości i ilości plonu, a także poprawę jego wartości odżywczej 
i technologicznej

Wpływa na podwyższenie intensywności oddychania, asymilację dwutlenku węgla i syntezę węglowodanów

Zawiera formułę SprayWet poprawiającą rozpływalność i przyczepność cieczy roboczej.

Zalecenia: Termin stosowania od krzewienia do strzelania w źdźbło (zboża), od 4 liści do zielonego pąka (rzepak), od 4 liści do zakrycia międzyrzędzi (burak).

Dawkowanie: 1-2 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT MIEDZI Z CZYNNIKIEM CHELATUJĄCYM
Do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywach

Zawiera 74g/l Cu

Miedź jest jednym z najważniejszym mikroelementów stosowanym w uprawie zbóż – jej brak szczególnie widać na młodych liściach w postaci przebarwień czy bielenia końcówek; również łodygi stają się bardziej wiotkie i łamliwe.

Preparat bardzo szybko uzupełnia miedź, szczególnie w uprawach o wysokich wymaganiach w stosunku do tego składnika (zboża). Jego zastosowanie zapewnia wysoką jakość plonu – zwyżkę i poprawne parametry. Odpowiada również za wzmocnienie odporności rośliny na choroby bakteryjne i  grzybowe Zalecenia: Ostatnim momentem stosowania miedzi w zbożach jest początek strzelania w źdźbło (BBCH 31).

Dawkowanie: 1-3 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT CYNKU Z KOMPLEKSEM CHELATUJĄCYM
Do nawożenia dolistnego roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw

Zawiera 106 g/l Zn

Cynk uczestniczy w przemianie materii oraz w wielu procesach enzymatycznych

Rośliny reagują na jego niedostatek drobnieniem i chlorozą liści

Optymalne zaopatrzenie roślin w cynk wpływa korzystnie na zawartość i jakość białka oraz cukrów

Zwiększenie odporności roślin na niskie temperatury

Wpływa na syntezę auksyn co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, zwłaszcza korzeni włośnikowych

Dawkowanie 1-2l/ha

Makroelementy

To w pełni rozpuszczalny, idealnie zrównoważony krystaliczny nawóz przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw zbóż ozimych i jarych. Zbilansowany stosunek NPK z dodatkiem magnezu, siarki oraz mikroelementów zapewni roślinie niezbędne składniki do wytworzenia pewnego i jakościowego plonu. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.

SKAŁAD
%m/m
g/kg
Azot całkowity
(N)
18,0
180
Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie
(P2 O5 )
18,0
180
Tlenek potasu rozp. w wodzie
(K2 O)
18,0
180
Trójtlenek siarki rozp. w wodzie
(SO3 )
4,35
43,5
Tlenek magnezu
(MgO)
1,75
17,5
Bor całkowity
(B)
0,01
0,1
Miedź całkowita
(Cu)
0,002
0,02
Żelazo całkowite
(Fe)
0,02
0,2
Mangan całkowity
(Mn)
0,01
0,1
Molibden całkowity
(Mo)
0,001
0,01
Cynk całkowity
(Zn)
0,02
0,2
W pełni rozpuszczalny krystaliczny nawóz przeznaczony do dolistnego nawożenia rzepaku. Odpowiedni stosunek azotu, fosforu i potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz mikroelementów zapewni roślinie niezbędne składniki do wytworzenia pewnego i jakościowego plonu. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.
SKAŁAD
%m/m
g/kg
Azot całkowity
(N)
10,0
100
Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie
(P2 O5 )
15,0
150
Tlenek potasu rozp. w wodzie
(K2 O)
20,0
200
Trójtlenek siarki rozp. w wodzie
(SO3 )
7,40
74,0
Tlenek magnezu
(MgO)
5,60
56,0
Bor całkowity
(B)
0,01
0,1
Miedź całkowita
(Cu)
0,002
0,02
Żelazo całkowite
(Fe)
0,02
0,2
Mangan całkowity
(Mn)
0,01
0,1
Molibden całkowity
(Mo)
0,001
0,01
Cynk całkowity
(Zn)
0,02
0,2

Biologiczne

Preparaty biologiczne

Dla coraz większej ilości rolników staje się jasne, że stosowanie preparatów biologicznych w produkcji rolnej jest niezbędne do utrzymania produkcji i otrzymywania jakościowych plonów,
szczególnie jest to ważne w obliczu zmian klimatu, w tym wdrażaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Strategie KE nakazują obniżenie o 50 % stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększenie do 25 % powierzchni prowadzonej w systemie ekologicznym. Strategie KE wymuszają zwiększenie wykorzystania metod biologicznych. Pod pojęciem „biopreparaty” należy rozumieć wszelkie produkty, których aktywność wiąże się z wykorzystaniem organizmów lub związków naturalnie występujących w przyrodzie. W naszej ofercie znajdą państwo produkty zawierające specjalnie wyselekcjonowane i dobrane kolonie żywych bakterii, algi Ascophyllum nodosum oraz kwasy humusowe.

Adiuwanty

Preparaty nawilżające

Adiuwanty zwiększają przyczepność oprysku i znacząco poprawiają wnikanie środków ochrony roślin i nawozów w głąb roślin.

Obniżają napięcie powierzchniowe cieczy roboczej oraz pH, zwiększają powierzchnie absorpcyjną, ulepszając tym samym pobieranie i wykorzystanie składników dostarczanych roślinie.
W sprzedaży posiadamy adiuwanty na bazie oleju rzepakowego i mineralnego, silikonu, etoksylowanych kwasów tłuszczowych i alkoholi.

Ad oil – obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej stosowanych agrochemikaliów, zmniejsza zmywanie stosowanego środka przez opady deszczu i silną rosę, poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści roślin, zwiększa efektywność działania agrochemikaliów co pozwala na obniżenie zalecanych dawek stosowania. Olej mineralny – 84%. Zalecana dawka 1,5 l

Amax-48 – niejonowy środek powierzchniowo czynny do stosowania w mieszaninie zbiornikowej. Wspomaga działanie agrochemikaliów lub modyfikuje właściwości fizyczne mieszaniny. W zależności od celów zabiegu może poprawiać wydajność cieczy roboczej, poprzez lepsze jej rozprowadzenie, wnikanie, osadzenie, zwilżanie, przywieranie i zatrzymywanie wilgoci. Silikonowy środek powierzchniowo czynny zmniejsza energię wewnętrzną kropli cieczy roboczej. Jego cząsteczki są rozpuszczalne w wodzie i oleju, co pozwala im migrować na powierzchnię cieczy i zerwać wiązanie wodorowe między cząsteczkami wody. Napięcie powierzchniowe wody ogólnie uznaje się za 72 mN/m. AMAX obniża napięcie powierzchniowe cieczy roboczej do 20,5 mN/m.

Olemix 84-EC – preparat wspomagający do łącznego stosowania z cieczą roboczą środków chwastobójczych. Środek wspomagający w formie płynu z grupy produktów opartych na oleju mineralnym. Poprawia równomierność pokrycia cieczą powierzchni opryskiwanych liści chwastów, obniża napięcie powierzchniowe, ogranicza zmywanie środka przez opady deszczu i silną rosę. Zalecana dawka 1,5l/ha w 200-300 l wody/ha.

POPROŚ O KONTAKT

Daj nam znać
jak możemy Tobie pomóc
Zostaw nam swoje dane kontaktowe a my odezwiemy się do Ciebie w jak najkrótszym czasie