Szukaj
Close this search box.

Nawozy dolistne

Dokarmianie dolistne stanowi skuteczną alternatywę dla wprowadzenia mikroelementów na plantację, a przy kilkukrotnym stosowaniu można efektywnie uzupełnić zapotrzebowanie roślin na wskazane składniki.
Ta forma odżywiania roślin jest idealna, gdy tzw. wychwyt korzeniowy jest zakłócany przez czynniki zewnętrzne, tj. wysokie pH gleby, nadmiernie zimne lub ciepłe gleby, wysoką konkurencję ze strony chwastów, choroby lub inwazję szkodników.
Nawozy dolistne są również idealne do stosowania, jako narzędzie zapobiegawcze w celu uniknięcia niedoborów i zmniejszenia „stresu” u roślin. Głównym celem nawozów dolistnych jest dostarczanie makro- i mikroelementów bezpośrednio na liście rośliny, skąd są przez nią wchłaniane. W tym przypadku ilości nawozu są znacznie mniejsze niż w przypadku nawożenia doglebowego. Pobieranie składników odżywczych przez roślinę jest znacznie szybsze i łatwiejsze, przy czym jednocześnie jest niezależne od warunków zewnętrznych. W naszej ofercie posiadamy w sprzedaży nawozy uznanych na rynku producentów. Znajdą Państwo produkty do nawożenia dolistnego oraz produkty przeznaczone do zabiegów wpływających na zwiększenie dostępności składników będących w glebie, takich jak uregulowanie odczynu stanowiska czy przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych.

Mikroelementy

PŁYNNY KONCENTRAT NAWOZU BOROWEGO
Do stosowania dolistnego z kompleksem ograniczającym efekt podnoszenia pH roztworu

151 g B w 1l

Bor jest mikroskładnikiem potrzebnym do stymulacji najważniejszych procesów zachodzących w roślinie. Jego niedobór powoduje karłowatość korzeni, niskiej jakości bulwy czy niską oleistość roślin. Jest niezbędny w zrównoważonym odżywianiu roślin, wpływa na lepszą przyswajalność i wykorzystanie składników organicznych. Preparat uzupełnia niedobór tego pierwiastka, dzięki czemu plony są wysokiej jakości o doskonałych parametrach.

Odpowiada za kwitnienie i zawiązywanie owoców

Zalecenia: Termin stosowania od 4 liści do zielonego pąka (rzepak), od 4 liści do zakrycia międzyrzędzi (burak), 8 – 10 liści w kukurydzy.

Dawkowanie: 1-2 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT MANGANU
Do nawożenia dolistnego z formułą poprawiającą przyczepność cieczy roboczej

Zawiera 158 g/l Mn

Prawidłowe zaopatrzenie roślin uprawnych w mangan powoduje wzrost jakości i ilości plonu, a także poprawę jego wartości odżywczej 
i technologicznej

Wpływa na podwyższenie intensywności oddychania, asymilację dwutlenku węgla i syntezę węglowodanów

Zawiera formułę SprayWet poprawiającą rozpływalność i przyczepność cieczy roboczej.

Zalecenia: Termin stosowania od krzewienia do strzelania w źdźbło (zboża), od 4 liści do zielonego pąka (rzepak), od 4 liści do zakrycia międzyrzędzi (burak).

Dawkowanie: 1-2 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT MIEDZI Z CZYNNIKIEM CHELATUJĄCYM
Do stosowania dolistnego w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywach

Zawiera 74g/l Cu

Miedź jest jednym z najważniejszym mikroelementów stosowanym w uprawie zbóż – jej brak szczególnie widać na młodych liściach w postaci przebarwień czy bielenia końcówek; również łodygi stają się bardziej wiotkie i łamliwe.

Preparat bardzo szybko uzupełnia miedź, szczególnie w uprawach o wysokich wymaganiach w stosunku do tego składnika (zboża). Jego zastosowanie zapewnia wysoką jakość plonu – zwyżkę i poprawne parametry. Odpowiada również za wzmocnienie odporności rośliny na choroby bakteryjne i  grzybowe Zalecenia: Ostatnim momentem stosowania miedzi w zbożach jest początek strzelania w źdźbło (BBCH 31).

Dawkowanie: 1-3 l/ha

PŁYNNY KONCENTRAT CYNKU Z KOMPLEKSEM CHELATUJĄCYM
Do nawożenia dolistnego roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw

Zawiera 106 g/l Zn

Cynk uczestniczy w przemianie materii oraz w wielu procesach enzymatycznych

Rośliny reagują na jego niedostatek drobnieniem i chlorozą liści

Optymalne zaopatrzenie roślin w cynk wpływa korzystnie na zawartość i jakość białka oraz cukrów

Zwiększenie odporności roślin na niskie temperatury

Wpływa na syntezę auksyn co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, zwłaszcza korzeni włośnikowych

Dawkowanie 1-2l/ha

Makroelementy

To w pełni rozpuszczalny, idealnie zrównoważony krystaliczny nawóz przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw zbóż ozimych i jarych. Zbilansowany stosunek NPK z dodatkiem magnezu, siarki oraz mikroelementów zapewni roślinie niezbędne składniki do wytworzenia pewnego i jakościowego plonu. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.

SKAŁAD
%m/m
g/kg
Azot całkowity
(N)
18,0
180
Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie
(P2 O5 )
18,0
180
Tlenek potasu rozp. w wodzie
(K2 O)
18,0
180
Trójtlenek siarki rozp. w wodzie
(SO3 )
4,35
43,5
Tlenek magnezu
(MgO)
1,75
17,5
Bor całkowity
(B)
0,01
0,1
Miedź całkowita
(Cu)
0,002
0,02
Żelazo całkowite
(Fe)
0,02
0,2
Mangan całkowity
(Mn)
0,01
0,1
Molibden całkowity
(Mo)
0,001
0,01
Cynk całkowity
(Zn)
0,02
0,2
W pełni rozpuszczalny krystaliczny nawóz przeznaczony do dolistnego nawożenia rzepaku. Odpowiedni stosunek azotu, fosforu i potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz mikroelementów zapewni roślinie niezbędne składniki do wytworzenia pewnego i jakościowego plonu. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.
SKAŁAD
%m/m
g/kg
Azot całkowity
(N)
10,0
100
Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie
(P2 O5 )
15,0
150
Tlenek potasu rozp. w wodzie
(K2 O)
20,0
200
Trójtlenek siarki rozp. w wodzie
(SO3 )
7,40
74,0
Tlenek magnezu
(MgO)
5,60
56,0
Bor całkowity
(B)
0,01
0,1
Miedź całkowita
(Cu)
0,002
0,02
Żelazo całkowite
(Fe)
0,02
0,2
Mangan całkowity
(Mn)
0,01
0,1
Molibden całkowity
(Mo)
0,001
0,01
Cynk całkowity
(Zn)
0,02
0,2

Aminokwasy

Aminokwasy są dobrze znanymi biostymulatorami, które mają pozytywny wpływ na wzrost i plonowanie roślin. Są prekursorami białek, które pełnią w roślinach wielorakie funkcje: budulcową (strukturalną), metaboliczną (enzymy) i transportową. Pełnią istotną rolę biologiczną jako budulec enzymów, kwasów nukleinowych, przeciwutleniaczy i hormonów.

Aminokwasy dzięki swojej budowie działają jak bufory, które pomagają utrzymać korzystne pH w
komórce roślinnej. Mogą łagodzić skutki działania na rośliny stresu środowiskowego.
Dodatkowo, aminokwasy pozytywnie wpływają na proces fotosyntezy oraz oddychanie
mitochondrialne roślin. Zaletą ich stosowania jako biostymulatorów jest ich mobilność oraz
łatwy transport w roślinach.

Roztwór nawozowy azotu organicznego.
Zawiera szybko działające aminokwasy przyśpieszające produkcję białek. Ich wysoka koncentracja w roztworze oraz mały rozmiar wpływają na szybszą absorpcje przez liście i przemieszczanie w roślinie.
SKAŁAD
g/l
% w/w
Całkowita zawartość azotu
108
9
100% azotu organicznego pochodzenia aminokwasowego
100% rozpuszczalny w wodzie
Aminogram (% w/w):
Kwas asparaginowy
0,46
Walina
0,09
Kwas glutaminowy
13,50
Metionina
0,06
Seryna
0,21
Fenyloalanina
0,24
Histydyna
0,04
Izoleucyna
0,28
Glicyna
4,16
Leucyna
0,29
Treonina
0,04
Lizyna
0,23
Alanina
1,71
Hydroksyprolina
0,77
Arginina
0,11
Prolina
1,36
Tyrozyna
0,47

Biologiczne

Dla coraz większej ilości rolników staje się jasne, że stosowanie preparatów biologicznych w produkcji rolnej jest niezbędne do utrzymania produkcji i otrzymywania jakościowych plonów,
szczególnie jest to ważne w obliczu zmian klimatu, w tym wdrażaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Strategie KE nakazują obniżenie o 50 % stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększenie do 25 % powierzchni prowadzonej w systemie ekologicznym. Strategie KE wymuszają zwiększenie wykorzystania metod biologicznych. Pod pojęciem „biopreparaty” należy rozumieć wszelkie produkty, których aktywność wiąże się z wykorzystaniem organizmów lub związków naturalnie występujących w przyrodzie. W naszej ofercie znajdą państwo produkty zawierające specjalnie wyselekcjonowane i dobrane kolonie żywych bakterii, algi Ascophyllum nodosum oraz kwasy humusowe.

Zadbaj o strukturę gleby

Płynny koncentrat zawierający kwasy humusowe i fulwowe ekstrahowane z leonardytów. Zawarte składniki poprawiają strukturę gleby a więc uzyskujemy lepsze napowietrzenie i wyższą pojemność wodną, stwarzane w ten sposób warunki są doskonałe do rozwoju mikroorganizmów, które rozkładają słomę. Dodatkowa zawartość węgla organicznego w Humistarze stanowi źródło energii i pokarmu dla rozwoju mikroorganizmów glebowych – co skutkuje szybszym rozkładem resztek pożniwnych i uwalnianiem składników pokarmowych.
SKAŁAD
g/l
% w/w
Całkowita ilość ekstraktu humusowego
165
15
W tym:
Kwasy humusowe
132
12
Kwasy humusowe
33
3
Algi
Płynny roztwór ekstraktu algowego i magnezu, stworzony w celu zapobiegania i korygowania niedoborów magnezu oraz optymalnego odżywiania roślin, szczególnie podczas stresu abiotycznego. Zawieraja magnez wzbogacony naturalnym ekstraktem z alg Phylgreen z Ascophyllum nodosum, który jest ekstrahowany w niskiej temperaturze (delikatna ekstrakcja). Magnez (Mg), dzięki swojemu położeniu w centrum cząsteczki chlorofilu, jest niezbędnym elementem procesu fotosyntezy i jej skuteczności. Fotosynteza jest siłą napędową każdej rośliny. Zapewnia wzrost, rozwój i rozmnażanie rośliny. Phylgreen Mg został opracowany w celu zapobiegania i korygowania niedoboru magnezu, który pojawia się głównie w okresach wilgotnych i zimnych przy słabym świetle. Niedobór magnezu powoduje żółknięcie liści i obniżenie wydajności fotosyntezy, co silnie wpływa na wydajność. W ciężkich przypadkach obserwacje wykazały wczesną utratę starszych liści i owoców. Phylgreen Mg zawiera również naturalny ekstrakt z alg morskich bogatych w cukry, które pomagają zwalczać stres wodny i osmotyczny.
Zawartość (% w/w w suchej masie)
Azot (N)
0,08
Fosfor (P)
0,009
Potas (K)
0,12
Magnez (Mg)
3,09
Zawiera również MATERIĘ ORGANICZNĄ, MANNITOL, POLIFENOLE I ALGINIANY

Efektywne mikroorganizmy

Specjalna kompozycja pożytecznych dla ludzi, zwierząt i środowiska mikroorganizmów, opracowana przez prof. Teruo Higa z Japonii. W skrócie EM. Efektywne mikroorganizmy wydatnie przyczyniają się do utrzymania lub odbudowy właściwej różnorodności i równowagi mikroorganizmów występujących w naturze, wspierając procesy regeneracji gleby. Technologia kompleksowo wpływa na środowisko upraw oraz wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Sprzyja odtworzeniu próchnicy i poprawie wydajności sorpcyjnej gleby poprzez szybki rozkład materii organicznej i ograniczenie strat węgla organicznego. Stosowanie produktów zawierających EM przyczynia się również do przywrócenia naturalnej różnorodności biologicznej w glebie oraz likwidacji patogenów w niej bytujących. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie:
Mikrobiologiczna szczepionka przeznaczona do sty mulacji rozwoju systemu korzeniowego i wzmacniania odporności roślin w drodze zaprawiania nasion i oprysku w początkowym procesie wegetacji.

Zawartość: Efektywne Mikroorganizmy EM-7 (bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, drożdże, Azotobacter, inne symbiotyczne mikroorganizmy glebowe), melasa trzcinowa.

EM Multi Grower zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz Rozporządzeniem Komicji (UE) 2021/1165 w sprawie produkcji ekologicznej, może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Produkt jest umieszczony w wykazie naturalnych środków, które można stosować w rolnictwie ekologicznym, pod numerem SE/72/2022.

EM Multi Grower został wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organiczny stymulator wzrostu – DECYZJA Nr S – 1059/22.

Produkty przeznaczone do nawożenia dolistnego.

Płynny nawóz fosforowo-potasowy o wysokiej zawartości obu składników. Produkt całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo dobrze przyswajalny przez rośliny.
Fosfor to:

Potas to:

Zawartość
Fosfor (P)
425 g/l; 25%
Potas (K)
544 g/l; 32%
Koncentrat dolistny azotowo-magnezowy, który dodatkowo zawiera starannie dobrany układ trzech bardzo ważnych w metabolizmie azotowym roślin mikroelementów: molibdenu, niklu i tytanu. Dodatkowo wzbogacony w formułę, która poprawia przyczepność cieczy roboczej do powierzchni liści.
Skład [g/l]
N
346
N-NO3
61
N-NH4
33
N-NH2
252
MgO
41
Mo
0,01
Ti
0,3
Płynny nawóz donasienny, przeznaczony do zaprawiania materiału siewnego zbóż ozimych i jarych. Zabezpiecza mikroelementy przed szybkim wymywaniem dzięki właściwością sorpcyjnym i jonizującym. Zapewnia odpowiednią wilgotność nasion dzięki zdolności do chłonięcia wody, ochronę przed działaniem czynników stresogennych. Szybszy rozwój systemu korzeniowego. Zapewnia ziarniakom dostępność substancji pochodzenia naturalnego Si Ca Mg
Skład [% m/m]
N
2,2
P202
1,6
K2O
2,2
B
1,5
MgO
0,5
Cu
0,5
Mn
1,9
Mo
0,7
Fe
0,13
Zn
0,9
Ti
0,3
Ni
0,01
Aminokwasy całkowite
0,4
Aminokwasy wolne
0,1
Masa organiczna
2,5
Całkowite ekstrakty humusowe
1,4
Kwasy fulwowe
1,4

Nanoplant

Specjalistyczny nawóz dolistny, przeznaczony dla zbóż jakościowych, rzepaku, kukurydzy, bobowatych, ziemniaków, buraków, warzyw (w gruncie i pod osłonami), kwiatów, drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych itp. Nanoplant jest koncentratem mineralnych form mikroelementów wytworzonych w procesie nanotechnologii. Dzięki temu wytworzone nanocząsteczki mają bardzo wysoką aktywność biologiczną i specyficzne właściwości. Nanoplant przyspiesza i stabilizuje procesy metaboliczne w komórkach roślinnych, co powoduje wytwarzanie niezbędnych ilości enzymów, fitohormonów, steroli, związków fenolowych i innych organicznych związków bioaktywnych. Pierwiastki wchodzące w skład Nanoplant (B, Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Se, Zn) znajdują się w formach chemicznych identycznych jak ich formy naturalne, spotykane w środowisku. Zwiększa aktywność bakterii asymilujących azot, symbiotycznych (np. Rhizobium sp.) i wolnożyjących (np. Azotobacter sp.) Zalecany do zastosowania w ostatnich fazach wzrostu w celu poprawy wysokości i jakości plonu

STERCOSUL® to innowacyjny płynny nawóz azotowo-siarkowy, dedykowanym do stosowania w uprawach roślinnych. Zawiera tiosiarczan amonu (tzw. ATS, czyli ammonium thiosulphate), czyli azot amonowy (ok. 12%) i siarkę (ok. 64% SO3) w formie tiosiarczanu. Tiosiarczan szybko, w glebie, przechodzi do formy siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin, czyli SO42- (ok. 50%) oraz do formy siarki elementarnej S0 (ok. 50%), w formie koloidu, która po utlenieniu staje się przyswajalna w dłuższym okresie. STERCOSUL® ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie N przez rośliny poprzez dostarczanie S, ale ma także inne działanie, nie mniej korzystne. Mianowicie STERCOSUL® aktywność ureazy w glebie, enzymu, który katalizuje hydrolizę mocznika do form amonowych NH4. Wskutek aktywności ureazy w glebie dużo azotu z mocznika ulega stracie (ulatnianie NH3 i wymywanie NH4+). Stosując STERCOSUL® można te straty znacznie ograniczyć, według badań amerykańskich nawet o 50%.


STERCOSUL® jest przeznaczony do łącznego stosowanie z roztworem saletrzano-mocznikowym i innymi płynnymi nawozami azotowymi oraz z gnojowicą i gnojówką. STERCOSUL® można także stosować jako samodzielny nawóz doglebowy lub do fertygacji.

Charakterystyka
%wag.
Zawartość azotu całkowitego (N)
12,00
– w tym zawartość azotu amonowego N-NH4
12,00
Zawartość siarki całkowitej (S)
26,00
– w tym zawartość siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie
26,00
Zawartość siarki całkowitej (SO3)
64,90
Masa objętościowa (kg/l)
1,325-1,375
pH
6,5-8,0

Adiuwanty

Preparaty nawilżające

Adiuwanty zwiększają przyczepność oprysku i znacząco poprawiają wnikanie środków ochrony roślin i nawozów w głąb roślin.

Obniżają napięcie powierzchniowe cieczy roboczej oraz pH, zwiększają powierzchnie absorpcyjną, ulepszając tym samym pobieranie i wykorzystanie składników dostarczanych roślinie.
W sprzedaży posiadamy adiuwanty na bazie oleju rzepakowego i mineralnego, silikonu, etoksylowanych kwasów tłuszczowych i alkoholi.

POPROŚ O KONTAKT

Daj nam znać
jak możemy Tobie pomóc
Zostaw nam swoje dane kontaktowe a my odezwiemy się do Ciebie w jak najkrótszym czasie